Ledig 60% stilling som kantor/kyrkjemusiker i Surnadal
Ledig 60% stilling som kantor/kyrkjemusiker i Surnadal
Ledig 60% stilling som kantor/kyrkjemusiker i Surnadal

Hovudarbeidsstad er kyrkjene i Todalen, Åsskard og Stangvik sokn.

Oppmøtestad og kontor på kyrkjelydshuset på Skei.

 

Kantor er ein del av eit team med kantorane i  Surnadal og Rindal, med intern vikariering og samarbeid om kyrkjemusikalske prosjekter.


På tvers av bispedømegrense og fellesrådsgrensar har vi utvikla eit kyrkjeleg fagmiljø med prest, kantor,diakon,trusopplærar m.fl. .
Mykje av kvardagsaktiviteten slik som korøvingar, babysong, møter m.m.går føre seg på kyrkjelydshuset

Kvalifikasjoner: 

Kyrkjemusikalsk kompetanse jfr. tenesteordning for kantorar eller anna relevant utdanning.
Personleg eignaheit og evne til samarbeid vil bli lagt vekt på.
Førarkort og disponere bil.

Vi kan tilby:

Lønn og arbeidsvilkår i tråd med avtaleverk.
Pensjonsordning i KLP.
Rom for eigne idear og initiativ.
 

Vil du vite meir om stillinga?

Ring Kyrkjekontoret i Surnadal tlf. 71657060

Søknadsfrist  01.08.2020
Søknad med cv sendes til : post@surnadal.kyrkja.no eller til:
Surnadal kyrkjekontor, postboks 19, 6656 Surnadal

 izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort