DEN NORSKE KYRKJA
Rindal og Surnadal
  Search
Thursday, April 17, 2014 ..:: Kyrkje/Kyrkjegard » Mo kyrkje ::..   Login
Mo kirke Minimize
 
Mo kirke
Surnadal kommunes kulturminne.

Mo kirke er omtalt første gang i Reformsatsen av 1589.

(Hans Hyldbakk trodde at det hadde stått en kirke på samme sted før, men ingen vet noe sikkert.)

Det var opprinnelig en stavkirke og den ble trolig bygget først på 1500-tallet. Med reformasjonen ble forkynningen av Guds Ord det sentrale og prekestolen kom i sentrum. Den protestantiske gudstenesten med salmesang, bønn og lange prekener tok tid. Det ble bruk for benker til menigheten. Dermed måtte kirkene gjøres større. Bygningstekniske grunner satte grenser for bredden på hovedskipet. Løsningen ble sideskip. Derfor ble det bygget mange korskirker på 1600- og 1700-tallet. I tillegg fikk flere eldre langkirker påbygget kors. Det skjedde med Mo kirke i 1646, da den fikk en korsarm av tømmer- mot nord. Denne kirken ble revet i 1727 og en ny ble reist i 1728- den samme som står der i dag. Mo kirke er bygget i en variant av korskirkestilen hvor grunnplanen danner en Y.

Fra kirkelig hold hevdes det at Y-formen ble til som et symbol på den treenige Gud. Det er delte meninger om dette. Arkeologer/historikere mener at denne formen er en ren luthersk kirkeform, bygget slik at presten på prekestolen kunne ses og høres av alle som var i kirken. Det skulle være en reaksjon mot de katolske kirkene, der den hellige handling ved alteret foregikk uten å være synlig for alle tilstedeværende.

 

Nykirken arvet en del av inventaret fra den gamle stavkirken. 
Noe av det finnes ennå:

Kongetavla fra 1685 - toarmet lysestake i messing som ble kjøpt fra Øye kirke like før 1660 - og lilleklokka i tårnet, som har inskripsjonen:
HENRCVS VESTRNICK - ME FECIT - CAMPIS - 1650.
Av opprinnelig 10 Y-kirker, er det bare 5 igjen. Rennebu kirke 1669, Holmestrand kirke 1674, Tydal kirke 1696, Mo kirke 1728 og Budal kirke 1753.
Mo kirke er laftet av rundhøvlet tømmer som ligger på en lav grunnmur. Grunnen på kirkegården er fast, og det er kort vei ned til laget av grus og stein. Det kunne ikke ha gått lang tid før kirken fikk bordkledning, for tømmeret virker friskt under den ytre kledningen.
Den gamle prekestolen ble tatt ut da kirken ble restaurert i 1867. Tårnet ble kledd med sinkplater. Den gamle altertavlen fra 1767 sto også i fare for å bli tatt ut, fordi de som forsto seg på det, mente at de fargerike utskjæringene hindret menigheten i å konsentrere seg om Guds Ord. Tavlen ble berget ved at den ble malt hvit - bare figurene ble det litt farge på. 

 

Utistua Røv, fikk prekestolen i bytte for noen tømmerstokker og der var den til 1912. En oppkjøper fikk den for 25 kroner, men den ble senere solgt til Kristiansund Museum for 100 kroner. Kristiansund ble bombet i 1940 og prekestolen brant opp. 
Da kong Christian den 5. dro gjennom bygda i 1685, var han i Utistua Røv, der det var gjestgiveri. Til minne om denne hendelsen ble det laget tre minnetavler. To av dem fikk plass i Utistua, der de også er i dag. Den tredje kongetavlen henger i kirken.

Den første ovnen kom til kirken først i 1895. Da hadde nok mosokningene frosset nok og de fikk en 10-etasjes ovn som kostet 163 kroner og 96 øre. Den gjorde teneste fram til 1925, da den ble utskiftet med en høy rundovn- som varmet mindre.

Høsten 1919 fikk kirken sitt første orgel og i 1920 ble det flyttet fra plassen til medhjelperne opp på galleriet bak altertavlen. Det ble flyttet ennå en gang - til galleriet over prekestolen. Samme året ble kirken malt - hvit som før. Hvitfargen kom en gang før århundreskiftet. Fra gammelt av var Mo kirke rød. I 1938 fikk kirken tilbake sin opprinnelige farge- rød. I 1962 ble korbuen og galleriet over altertavlen revet. Det ble nye benker og dører og nye vinduer øverst i glassopningene.Kirken har i dag 205 sitteplasser. 

I 1931 ble kirkegården utvidet mot sørvest. Johannes Moen som var graver, skulle ta opp en ny grav, og fant følgende:
Bruddstykke av klingen til et tveegget sverd
Hammeren med fastrustede rester av skaftet til et økseblad
En smal spydspiss av jern 56,5 cm lang
To knivblad av jern og bruddstykker av en jerngryte
Funnet skal være fra en utbrent mannsgrav fra 900-tallet (litt eldre enn båtgrava som er omtalt nedenfor).

1994 ble det bestemt at kirkegården skulle utvides nok en gang.

Båtgrava ved Mo Kirke:

Det er et meget interessant funn, både vitenskapelig og lokalhistorisk. 
Det har vært en velstående bonde fra vikingetiden (900-tallet)
Mannen hadde fått med seg et fint sverd, 2 spyd, en bunt piler,
2 kniver, tang, sigd, bryne,flint til ildlagning, en perle av rav - to av glass og en av skifer.
Våpnene forteller at mannen var velstående, sigden og tanga at han var bonde.
Kirken ligger ikke på høyeste punkt, så det kan virke som om
kirkebyggerne visste om vikingegrava og unngikk å bygge på den.

En stor takk til Anne Stalsberg ved NTNU som har vært behjelpelig med arkeologiske fakta.


 

Øvre Surnadal den 27/6-01
Inge Solheim
 

 Summary in english

Mo Church was built by Master Builder Erik Holten from Bæverdalen in 1728 using cog jointed, round timber. The main level is Y-shaped with an equilateral triangle in the middle and a square on each side. Ten Y-shaped churches was buit in Norway during the period 1663-1753, but several more may have been built. Both in the structure and idea, Y-shaped churches represented a unique and distinctly Norwegian architectural style. Five of the T-shaped churses are still in use: Rennebu Church (1669), Holmestrand Church (1674), Tydal Church (1696), Mo Church (1728) and Budal Church (1753). The other five have been pulled down.

Stave Church, dating from around 1500, was pulled down to make way for the new Y-shaped church. Some of the fixtures and fittings from the Stave Church were moved to the new church: the Church bell, cast in Holland in 1650, a two-armed brass candlestick and also plaque in memory of King Christian V's visit to Surnadal i 1685. The plaque describes the King's visit to the estate of Røv (formely known as Røwe) in the following verse:

Kong Christian den femte god
paa Røwe lod sig finde
Ret naadig mild i Sind og Mod
mod Mand saavel som Quinde

(Loosely translated: During his visit to Røv, good King Christian V was graciously mild in manner and mood to men and and women alike)

 

In 1931, a stone-covered grave, dating fro around the latter half of the 10th century, was found in the churchyard. In 1994, a boat grave, dating from the first of the 10th century was also found in the churchyard. In 2003, an old heart was found under the church floor. This may indicate that the area has been a place of ritual before arrival of Christianity.

 

The altarpiece was a gift from Vicar Søren Hagerup in 1767. No one knows for sure who the original artist was, but probably it must have been Ole Joensen Kolset (born 1722) from Kristiansund, who had painted and carved the altarpiece in Mo Church. In 1867 the altaepiece was painted over and altered somewhat. Ola Kattem, parish clerk and teacher, toned down the colorful wood carvings with white paint to save the alterpiece in the church. Expect for the male figures, most of the wood carvings were painted white so that the congregation would not be distracted from hearing Words of God. 
In 1957, Ola Seter removed the white paint and restored the original colours, as far as was possible. He concluded that the tree paintings in the middle of the altarpiece were probably the work of Kattem and that this area had previously contained carved out images. The altarpiece was restored in 1983 and 1996 by restores from the Norwegian Directorate of Cultural Heritage, as the numerous layers of paint have tendency to crack and flake. In 1996, the altarpiece was seriously damaged when the sprinkler system was triggered.

 

During the Reformation, the King turned landed property into crown land, which was eventually lased out to private speculators. following the great Nordic War (1700-1720), King Fredrik IV was so har-up for cash that he sold the churches in Norway to raise money for the Treasury. Mo Church was privately owned up to 1862, when it was bought by the congregation of Mosokna Church for 150 "spesidalar". The private owners had saved om maintenance, so the church was rather run down when it was taken over. Both the roof and the outer cladding were in bad condition. major repairs were carried out in 1867-1868. The church was given a new gallery behind the altarpiece, a new pulpit and new, high windows. the old baroque pulpit was given to the museum in Kristiansund, where it was destryoed in a fire following an air raid in 1940.

 

Electric lightning was installed in the church in 1952, the same year as the baptistery was built. The organ, which dates from 1966, was the third in the church and did not work properly for many years. In 2004, it was replaced with a second-hand baroque organ, built by Gebrüder Reil in Netherlands in 1987. The organ has 11 stops and two manuals and one pedal. The organ was paid for through private donations.

 

 


 
  

Les meir om kyrkja og vikinggrava ved å klikke på lenka nedanfor.
 
 

 

  
 
Copyright 2010-2012 - Rindal - Surnadal kyrkjelege fellesråd Powered by LabOra - Agrando AS