Vårens viktigste arbeid


 

Trollheimsporten har eit fint stykke om kyrkjegardsdugnader publisert 1.mai som du kan lese her: 

https://www.trollheimsporten.no/kirkenytt-surnadalsnytt/varens-viktigste-arbeid/129181

I den anlednig vil leiar i kyrkjeleg fellesråd, Rannveig Brøske, beklage manglande opplysningar i stykket
« Vårens viktigste arbeid».  Der er det skrive om kyrkjetenarane og arbeidet dei gjer på kyrkjegardane. Fellesrådsleiaren vil presisere at arbeidet deira består i mykje meir; dei deltek også på samtlege handlingar som foregår i kyrkjene, vedlikehald  og reinhald inne i kyrkjene og gravferdsarbeid.
Stillingsprosenten rekk ikkje alltid til, så fellesrådet sett derfor stor pris på alle frivillege som hjelper til!

Foto: Mari Vattøy/Trollheimsporten

Tilbake