2.gangs utlysning Ledig 100% stilling som kirkeverge/daglig leder i Surnadal og Rindal


 

Spennende lederstilling i Den norske kirke!

Vi søker etter kirkeverge / daglig leder i full stilling for fellesrådene i Surnadal og Rindal.

Vi har et formalisert samarbeid mellom fellesråd og sokneråd i kommunene.

Fellesrådet er et forvaltnings og serviceorgan for menighetene.

Kirkevergen i Rindal og Surnadal har arbeidsgiveransvar for 15 ansatte.
Fellesrådet har tjenesteavtale med TET på regnskapsføring og lønnskjøring mm. og med Kirkepartner og Agrando på datatjenester.

Arbeidsoppgaver:

  • Daglig leder for kirkelig fellesråds virksomhet.
  • Personalansvar for fellesrådets ansatte.
  • Forvaltning og drift av 8 kirkebygg (hvorav 3 listeførte), med tilhørende gravplasser, samt administrasjonsbygg.
  • Utvikle og kvalitetssikre et godt tjenestetilbud og god service for menighetene.
  • Økonomiforvaltning.
  • Være en synlig representant for fellesrådet i møte med offentlighet.
  • Utvikle samarbeidet med bispedømmeråd og prestetjeneste til det beste for menighetene.
  • Bidra til å realisere kirkens visjon om å være levende, nær og tilgjengelig i lokalsamfunnet.

Vår nye leder må evne å lede i en tid med store endringer i kirken.

 

Kvalifikasjoner:

•Ledererfaring.

•Relevant høyere utdanning fra universitet / høyskole.

•Kunnskap om kirkelig organisering og offentlig forvaltning.

•Fordel med erfaring fra frivillig.

•Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig.

•Kunnskap om forvaltning av kirkebygg, herunder vedlikehold av verneverdige bygg.

Krav om medlemskap i Den norske kirke.

Personlige egenskaper:

Tydelig og initiativrik leder som kan få det beste ut av en godt kvalifisert stab ut fra de målsettinger som fellesrådet fastsetter.

Du er tillitvekkende, god i møte med folk og en relasjonsbygger.

Du har beslutningsstyrke og gjennomføringskraft i tillegg til godt humør, arbeids- og stå på-vilje.

Du er fleksibel og allsidig.

Personlige egenskaper vil bli tillagt betydelig vekt.

Vi tilbyr:

En spennende og meningsfylt stilling med konkurransedyktige betingelser i en kompetent organisasjon.
Pensjonsordning i KLP.

Har du spørsmål om stillingen?
Kontakt Rannveig Brøske, fellesrådsleder i Surnadal mobilnr: 47625054
eller Leif Ove Grytbakk, soknerådsleder i Rindal mobilnr: 93495630

Send din søknad til: post@surnadal.kyrkja.no
eller Stangvik og Surnadal kyrkjelege fellesråd, Postboks. 19, 6656 Surnadal
Søknadsfrist 15.august 2021.

 

Tilbake