Kyrkjegardane


Fellesrådet forvaltar gravplassane på vegne av heile lokalsamfunnet og er oppteke av at alle skal bli godt ivaretekne og få ei verdig gravferd utifrå livssynet sitt.

Velg tema gjennom linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen.