Kanoer til utleie


Visste du at Rindal sokneråd har kanoer til utleie? Prisen pr. døgn er kr 100,-, inkludert flytevest og årer. Ikke avskrekkende, altså.

Dersom du har lyst til å leie kano av oss, ta kontakt med kirkekontoret, enten på e-post: post@rindal.kirken.no eller på telefon 475 19 111.

Betingelser for utleie:

  • Leie avtales med kirkekontoret. Kano(er) og annet utstyr hentes og leveres tilbake til avtalt sted til avtalt tid.
  • Leietaker må være over 18 år.
  • Den/de som skal bruke kanoen må kunne svømme.
  • Du/dere må bruke flytevest når du/dere bruker kanoen(e).
  • All padling skjer på eget ansvar.
  • Ved skader eller tyveri av utstyret er leietaker erstatningsansvarlig.

Skjema for godkjenning av betingelser. Klikk her for nedlasting. Skrives ut og signeres av leietaker.

Skjemaet leveres ved henting av kanoer hos Ingeborg og Bjarne Nordlund. 

Tilbake