Ledig 100% stilling som Kirkeverge i Surnadal og Rindal


 

Er du en samlende, handlekraftig og omstillingsdyktig leder? Nå kan du søke på en spennende lederstilling i Den norske kirke.

Vi søker etter kirkeverge i full stilling for fellesrådene i Surnadal og Rindal med arbeidsdeling 70 % i Surnadal og 30 % i Rindal.

Vi har et formalisert samarbeid mellom fellesråd og sokneråd med samarbeid over soknegrenser, fellesrådsgrenser, prostigrenser og bispedømmegrenser.

Fellesrådet er et forvaltnings og serviceorgan for menighetene i Surnadal og Rindal. Kirkevergen i Rindal og Surnadal har arbeidsgiveransvar for 15 ansatte.
 

Vi søker deg som er tillitvekkende, god i møte med folk og en relasjonsbygger.

Du har beslutningsstyrke og gjennomføringskraft i tillegg til godt humør, arbeids- og stå på-vilje.

Du er fleksibel og allsidig.

Vi ønsker en tydelig og initiativrik leder som kan få det beste ut av en godt kvalifisert stab ut fra de målsettinger som fellesrådet fastsetter.
Du behersker både bokmål og nynorsk.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Forvaltning og drift av 8 kirkebygg (hvorav 3 listeførte), 2 menighetshus/administrasjonsbygg og 9 gravplasser.
  • Bidra til å realisere kirkens visjon om å være levende, nær og tilgjengelig i lokalsamfunnet.
  • Gravferdsforvaltning.
  • Utvikle og kvalitetssikre et godt tjenestetilbud og god service for menighetene.
  • Forvalte økonomi og eiendommer.
  • Være en synlig representant for fellesrådet i møte med offentlighet.
  • Utvikle samarbeidet med bispedømmeråd og prestetjeneste til det beste for menighetene.
  • Videreutvikle og skape gode relasjoner til kommunen og andre naturlige samarbeidspartnere.

Vår nye leder må evne å lede i en tid med store endringer i kirken.

 

Kvalifikasjoner:

•Det er ønskelig med ledererfaring.

•Relevant høyere utdanning fra universitet / høyskole.

•God kunnskap om kirkelig organisering og offentlig forvaltning.

•En fordel med erfaring fra frivillig arbeid i lokal menighet og organisasjonsliv.

•Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig.

•Kunnskap om forvaltning av kirkebygg, herunder vedlikehold av verneverdige bygg.

Krav om medlemskap i Den norske kirke.

 

Vi tilbyr:

En svært spennende og meningsfylt stilling med konkurransedyktige betingelser i en kompetent organisasjon. Kirkevergen rapporterer til Rindal sokneråd og Fellesrådet i Surnadal.

Har du spørsmål om stillingen?
Kontakt

Rannveig Brøske, fellsrådsleder i Surnadal mobilnr: 47625054 eller Leif Ove Grytbakk, soknerådsleder i Rindal mobilnr: 93495630

Søknadsfrist snarest og innen 21.juni 2021.

 

Tilbake