Nytt tidspunkt for informasjonsmøte!


NB! Informasjonsmøtet for konfirmanter i Rindal er flyttet til kl. 18 den 14. september.

 

Informasjon om flytting av klokkeslett for informasjonsmøte er sendt ut til de som har meldt seg på, men dersom noen vet om noen som ikke har meldt seg på ennå, men er nysgjerrige på opplegget for konfirmantåret, ta dem med!

Møtet blir altså tirsdag 14. september kl. 18 på Rindal menighetshus.

Tilbake