Opa adventsstund


Kvar tysdag fram mot jul held vi opa adventssamling kl. 9:00 til ca. 9:20 på kyrkjekontoret. Det blir enkel liturgi med advents-og julesalmar, tekst og tidebøn.

Første samling er 28. november.

Vi ynskjer alle vel møtt til ei god og fredfull stund

Tilbake

Dagens bibelord:

Surnadal
kyrkjelege fellesråd


Surnadal kyrkjekontor
Besøksadresse:

Bårdshaugvegen 21, 6650 Surnadal
Postadresse:
Postboks 19, 6656 Surnadal
Telefon: 71 65 70 60 
Epost: post@surnadal.kyrkja.no

Åpningstid: Mandag - torsdag 10 - 14

Bankkonto: 4040.55.87256
Organisasjonsnummer: 976997956