Kontaktinformasjon

Rindal sokn

Adresse: Rindalsvegen 2A, 6657 Rindal - se kart
Postadresse: Postboks 111, 6659 Rindal
Telefon: 475 19 111
Epost: post@rindal.kirken.no

Åpningstid: Tirsdag og fredag 10 - 14

Bankkonto: 4111.43.35817

Stangvik og Surnadal kyrkjelege fellesråd

Adresse: Bårdshaugvegen 21, 6650 Surnadal - se kart
Postadresse: Postboks 19, 6656 Surnadal
Telefon: 71657060 
Epost: post@surnadal.kyrkja.no

Åpningstid: Mandag - Torsdag 10 - 14

Bankkonto: 40140.55.87256

Diakon

Aud Brynhild Indset

71 65 70 60

901 09 322

Send epost

Diakon

Gro Hauge Venås

71657060

97161071

Send epost

Kantor i Rindal

Bjørn Vevang

71657060

90960489

Send epost

Kantor i Surnadal

Oddveig Helset Halle

975 94 512

Send epost

Kirketjener i Rindal

Lars Stokke

92685399

Kirkevaktmester

Oddvar Melkild Væge

996 03 659

Send epost

Klokkar

Sverre Hatle

482 48 913

Send epost

Klokkar

Mali Hildrun Gravvold Settem

482 05 194

Send epost

Konstituert kirkeverge

Lene Wilhelmsen

71 65 70 60

404 92 229

Send epost

Kyrkjetenar

Frank Spoon Botten

47354289

Send epost

Kyrkjetenar

Arnt Erik Otnes

416 61 507

Send epost

Organist

Ronny Kjøsen

97021780

Send epost

Prest

Hans Arne Akerø

Send epost

Prest

Torbjørn Brøske

71657060

476 28 434

Send epost

Prest i Surnadal og prost i Indre Nordmøre prosti

Vidar Wilhelmsen Rygh

917 63 663

Send epost

Prost i Orkland

Dagfinn Thomassen

915 12 075

Send epost

Renholder/kirketjener

Marit Jonli Glærum

976 20 042

Send epost

Sekretær

Jenny Marie Settemsdal

475 19 111

Send epost

Sokneprest i Rindal

Lene Gåsvatn

475 19 100

470 53 444

Send epost

Soknerådsleder

Rannveig Brøske

47625054

Send epost

Trosopplæringsleder

Elsa Oddrun Jensvold

995 18 162

Send epost