Kontaktinformasjon


Rindal og Surnadal

Postadresse: Postboks 19, 6656 Surnadal

Rindal sokn

Adresse: Rindalsvegen 19, 6657 Rindal - se kart
Telefon: 475 19 111
Epost: post@rindal.kirken.no

Åpningstid: Tirsdag og fredag 10 - 14

Bankkonto: 4111.43.35817

Surnadal sokn

Adresse: Bårdshaugvegen 21, 6650 Surnadal - se kart
Telefon: 71657060 
Epost: post@surnadal.kyrkja.no

Åpningstid: Mandag - Torsdag 10 - 14

Bankkonto: 40140.55.87256

Diakon

Aud Brynhild Indset

71 65 70 60

901 09 322

Send e-post

Diakon

Gro Hauge Venås

71657060

97161071

Send e-post

Kantor

Oddveig Helset Halle

975 94 512

Send e-post

Kantor

Bjørn Vevang

71657060

90960489

Send e-post

Kirketjener

Jan Brødreskift

404 44 749

Send e-post

Kirketjener

Arnt Erik Otnes

416 61 507

Send e-post

Kirkevaktmester

Oddvar Melkild Væge

996 03 659

Send e-post

Kirkeverge

Ingeborg Nordlund

71 65 70 60

911 65 552

Send e-post

Klokkar

Sverre Hatle

482 48 913

Send e-post

Klokkar

Mali Hildrun Gravvold Settem

482 05 194

Send e-post

Organist

Ronny Kjøsen

97021780

Send e-post

Prost i Nidaros

Dagfinn Thomassen

915 12 075

Send e-post

Prost i Nordmøre

Leif Endre Grutle

71 70 39 70

976 29 150

Send e-post

Renholder/kirketjener

Marit Jonli Glærum

976 20 042

Send e-post

Sekretær

Jenny Marie Settemsdal

475 19 111

Send e-post

Sekretær

Lene Wilhelmsen

71 65 70 60

404 92 229

Send e-post

Sokneprest i Rindal

Lene Gåsvatn

475 19 100

470 53 444

Send e-post

Sokneprest i Stangvik

Kristin Strand

408 17 180

940 52 498

Send e-post

Sokneprest i Surnadal

Vidar Wilhelmsen Rygh

917 63 663

Send e-post

Soknerådsleder

Rannveig Brøske

47625054

Send e-post

Trosopplæringsleder

Elsa Jensvold

995 18 162

Send e-post